KREISMEISTERSCHAFT
  1. Führzügelklassen WB (E)
  2. Reiter WB (E)
  3. Dressur Reiter WB (E+100 Euro)
  4. Dressurwettbewerb Kl.E (E+100 Euro)
  5. Dressurprüfung Kl.A (E+150 Euro, ZP)
  6. Dressurprüfung Kl.A (E+150 Euro, ZP)
  7. Dressurprfg. Kl.L - Tr. (E+200 Euro, ZP)
  8. Dressurprfg. Kl.L - Kand. (E+200 Euro, ZP)
  9. Dressurprfg. Kl.L - Kand. (E+200 Euro, ZP)
10. Dressurprüfung Kl.L-Kür Kandare (E+200 Euro, ZP)
       unter Flutlicht
11. Dressurprüfung Kl.M-Kür Kandare (E+400 Euro, ZP)
      unter Flutlicht
12. Dressurprüfung Kl.M (E+300 Euro, ZP)
       Prinzess-Brunhilde-Wanderpokal
13. Dressurpferdeprfg. Kl.A (E+150 Euro, ZP)
14. Dressurpferdeprfg. Kl.L (E+200 Euro, ZP)
15. Spring Reiter WB (E+100 Euro)
16. Stilspringwettbewerb Kl.E (E+100 Euro)
17. Springwettbewerb Kl.E (E+100 Euro)
18. Springprüfung Kl.A (E+150 Euro, ZP)
19. Springprfg.Kl.A m.St. (E+150 Euro, ZP)
20. Springprüfung Kl.L (E+200 Euro, ZP)
21. Springprfg.Kl.L m.St. (E+250 Euro, ZP)
22. Punktespringprüfung Kl.L m. Joker (E+200 Euro, ZP)
23. Springprüfung Kl.M (E+300 Euro, ZP)
24. Springprfg.Kl.M m.St. (E+350 Euro, ZP)
       Ritter-Bodo-Wanderpokal
25. Springpferdeprüfung Kl.A (E+150 Euro, ZP)
26. Springpferdeprüfung Kl.L (E+200 Euro, ZP)
27. Reitpferdeprüfung o.M. (E+150 Euro, ZP)
28. Komb.Prfg. Einspänner Kl.A (E+200 Euro, ZP)
29. Komb.Prfg. Zweispänner Kl.A (E+250 Euro, ZP)
30. Dress.Fahrpf.Kl.A (E+200 Euro, ZP)  - Zweispänner -
31. Hindernisfahren (E+200 Euro, ZP)     - Zweispänner - Kl. A
32. Geländefahren für (E+250 Euro, ZP) -Zweispänner Kl. A
33. Geländefahren für (E+250 Euro, ZP) Pony-Zweispänner Kl.A
.
zum Seitenanfang